2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije, . :: manastirea-crasna.com :: .


Skrb za terminalno oboljelog bolesnika Izbjegavati simptomatsku hiperglikemiju Pregled terapijskih opcija u liječenju šećerne bolesti tipa 2 u starijih osoba Lijekovi koji povećavaju osjetljivost na inzulin, kao što su tiazolidinedioni i metformin, smanjuju progresivni gubitak mišićne mase koji se pojavljuje kod starijih ljudi s dijabetesom i doprinosi slabosti. Ključ uspješnog liječenja šećerne bolesti tipa 2 je 2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije terapijskog pristupa.

2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije

Uvijek treba krenuti s promjenama životnog stila. Nema randomiziranih ispitivanja o učinkovitosti  metformina u starijih osoba, iako kliničko iskustvo sugerira da je učinkovit te može smanjiti rizik od raka u starijih bolesnika s dijabetesom Inhibitori alfa-glukozidaze su skromno učinkoviti kod starijih ljudi s dijabetesom, a znatan postotak osoba ih ne trpi zbog gastrointestinalnih nuspojava 2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije su učinkoviti lijekovi, ali su povezani s povećanom učestalošću edema i kongestivnog zatajenja srca CHF u starijih osoba Ti lijekovi također povećavaju rizik od prijeloma u žena Zanimljivo, lijekovi koji povećavaju osjetljivost na inzulin, kao što su tiazolidinedioni i metformin, smanjuju progresivni gubitak mišićne mase koji se pojavljuje kod starijih ljudi s dijabetesom i doprinosi slabosti Preparate sulfonilureje treba koristiti s oprezom jer rizik od teških ili smrtonosnih hipoglikemija raste eksponencijalno s dobi 23no s dugo-djelujućom formulacijom gliklazida postigla se adekvatna kontrola glikemije s nižom učestalošću hipoglikemijskih događaja u odnosu na ostale lijekove iz ove skupine Meglitinidi repaglinid i nateglinid će imati prednost u osoba s nepravilnim prehrambenim navikama.

2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije

Inhibitori dipeptidil dipeptidaze DPP-4 linagliptin, saksagliptin, sitagliptin, linagliptin su isto tako učinkoviti u mlađih i starijih pacijenata, uzrokuju minimalne hipoglikemije kada se koriste sami i ne rezultiraju debljanjem Učinkovitost glede agonista GLP-1 receptora je neovisna o dobi te se dobro podnose kod starijih pretilih osoba s niskim rizikom od hipoglikemija, međutim treba biti na oprezu zbog gastrointenstinalnih nuspojava Primjena predmiješanih inzulinskih analoga može biti povezana s boljom kontrolom glikemije od primjene bazalnog inzulina, ali 2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije štetu više hipoglikemija i veće tjelesne težine 27dok dodatak bazalnog inzulina na peroralne preparate ima za posljedicu poboljšanje kontrole glikemije uz nisku učestalost hipoglikemija U prvoj liniji terapije treba svakako razmotriti metformin, osim ako postoje dokazi oštećenja bubrežne funkcije ili druge kontraindikacije.

Sulfonilureje, dipeptidil dipeptidaza 4 DPP-4 inhibitori i glinidi se mogu koristiti ukoliko se metformin ne podnosi.

. :: manastirea-crasna.com :: .

U drugoj i trećoj liniji terapije dolazi u obzir dodati preparate sulfonilureje s niskim rizikom od hipoglikemije na metformin ili alternativno dodati DPP-4 inhibitor ili ako se peroralni hipoglikemici ne podnose, uvesti dugodjelujući bazalni inzulin.

Vrijede ista načela kao i za za kategoriju 1 no potrebne su dodatne mjere opreza. Uvijek treba odabrati preparat s niskim potencijalom za hipoglikemiju te koristiti pojednostavljene inzulinske režime s niskim hipoglikemijskim rizikom.

Potrebno je izbjegavati ili ukinuti preparate koji mogu izazvati mučninu, gastrointestinalne poremećaje ili gubitak tjelesne mase npr. Kategorija 3: skrb za terminalno oboljelog bolesnika Osobito treba obratiti pažnju na adekvatno liječenje hipertenzije i hiperlipidemije, koji su glavni uzroci kardiovaskularne smrtnosti i invalidnosti u ovoj populaciji.

Cilj je izbjeći simptomatske hiperglikemije, a vrijede ista pravila kao i za bolesnike 2. Od iznimne je važnosti obratiti pažnju na adekvatno liječenje hipertenzije i hiperlipidemije, koji su glavni uzroci kardiovaskularne smrtnosti i invalidnosti u ovoj populaciji, dok se pokazalo da zadovoljavajuća kontrola istih ima veći učinak na smanjenje morbiditeta i mortaliteta od loše hipertenzija kontrole glikemije Zaključak U liječenju šećerne bolesti kod starijih bolesnika naglasak treba staviti na sprječavanje hipoglikemija koliko god je to moguće.

2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije

Liječenje šećerne bolesti tipa 2 i vezanih komorbiditeta je složen proces u starijoj populaciji, što ima za posljedicu kompleksnu terapiju, probleme s nesuradljivosti, a povećana je i učestalost nuspojava i interakcija među skidanje visokog pritiska. Prisutnost fragilnosti dodatno komplicira provedbu terapijskog plana skrbi.

Na kraju možemo zaključiti da u liječenju šećerne bolesti kod starijih bolesnika naglasak treba staviti na sprječavanje hipoglikemija koliko god je to moguće, čak i ako to znači da je potrebno postaviti više ciljeve glikemijske kontrole.

Arterijska hipertenzija Srpanj 14, Ivan Horvat dr. Arterijska hipertenzija kao rizični faktor U razvijenim zemljama svaka peta osoba boluje od arterijske hipertenzije. Također je vidljivo da prevalencija visokog tlaka raste  što je viša starosna dob promatrane populacije. Visoki krvni tlak najznačajniji je rizični faktor za cerebrovaskularni inzult i disfunkciju lijevog ventrikula kako sistoličku tako i dijastoličku.

Literatura D. Tessier, G. Diabetes management in the elderly. In: H. Gerstein, R. Evidence-based Diabetes Care.

Na temelju članka 5. Članak 2. Iznimno, više vještake može imenovati Upravno vijeće Zavoda iz redova vještaka koji su u radnom odnosu u Zavodu. Iznimno, vještaci vještače samostalno, a po potrebi u vijeću u slijedećim postupcima: — vještačenje o statusu osiguranika — invalidne osobe kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem prema propisima iz mirovinskog osiguranja — vještačenje ukupnog postotka tjelesnog oštećenja te postotka tjelesnog oštećenja koji se odnosi na donje ekstremitete radi ostvarivanja prava na znak pristupačnosti i prava na oslobađanje od plaćanja cestarine — vještačenje radne sposobnosti kada je bolest u fazi liječenja — vještačenje radne sposobnosti za inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja.

Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. Kalyani, C. Sauder, F. Brancati, E. Association of diabetes, comorbidities and A1c with functional disability in older adults. Diabetes Care. Raz, A. Ceriello, P. Miller, D. Bonds, H. The effects of baseline characteristics, glycaemia treatment approach, and glycated haemoglobin concentration on the risk of severe hypoglycaemia: post hoc epidemiological analysis of the ACCORD study.

BMJ ; b Munshi, A. Segal, E. Emmy Suhl. Frequent hypoglycemia among elderly patients with poor glycemic control.

Hronične komplikacije dijabetesa

Arch Intern Med ; Meneilly, E. Cheung, H. Counterregulatory hormone responses to hypoglycemia in the elderly patient with diabetes. Diabetes ; Kopriva i hipertenzija, K. Jauch-Chara, M. Hypoglycemia unawareness in older compared with middle-aged patients with type 2 diabetes.

2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije

Whitmer, A. Karter, K. Hypoglycemic episodes and risk of dementia in older patients with type 2 diabetes mellitus. JAMA ; De Galan, S. Zoungas, J. Cognitive function and risks of cardiovascular disease and hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes: the action in diabetes and vascular disease: preterax and diamicron modified release controlled evaluation ADVANCE trial. Fried, C. Tangen, J. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol Med Sci. Blaum, Q.

2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije, J. Is hyperglycemia associated with frailty status in older women?

BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

J Am Geriatr Soc. Hubbard, M. Andrew, H. Fallah, K. Comparison of the prognostic importance of diagnosed diabetes, co-morbidity and frailty in older people. Diabet Med. International Diabetes Federation. IDF global guideline for managing older people with type 2 diabetes. Accessed May 29, Huang, Q. Zhang, N. The effect of comorbid illness and functional status on the expected benefits of intensive glucose control in older patients with type 2 diabetes: a decision analysis.

Arterijska hipertenzija

Ann Intern Med. Lee, W. Boscardin, I. The risks and benefits of implementing glycemic control guidelines in frail older adults with diabetes mellitus. Libby, L. Donnelly, P. New users of metformin are at low risk of incident cancer. Johnston, H. Lebovitz, R. Advantages of alpha-glucosidase inhibition as monotherapy in elderly type 2 diabetic patients.

J Clin Endocrinol Metab ; Chilcott, P. Tappenden, M. A systematic review of the clinical effectiveness of pioglitazone in the treatment of type 2 diabetes mellitus.

Clin Ther. Home, S. Pocock, H. Lee, E. Boyko, E. Insulin sensitizers may attenuate lean mass loss in older men with diabetes.

2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije

Shorr, W. Ray, J. Individual sulfonylureas and serious hypoglycemia in older people. Schernthaner, A. Grimaldi, U. Di Mario.

Arterijska hipertenzija - Zdravo budi

Eur J Clin Invest. Treatment of elderly patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review of the benefits and risks of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. Am J Geriatr Pharmacother.

2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije

Bode, J. Brett, A. Falahati, R. Wolffenbuttel, L. Klaff, R. Initiating insulin therapy in elderly patients with type 2 diabetes: efficacy and safety of lispro mix 25 vs. Papa, V. Fedele, A.

Therapeutic options for elderly diabetic subjects: open label, randomized clinical trial of insulin glargine added to oral antidiabetic drugs versus increased dosage of oral antidiabetic drugs. Acta Diabetol.