Hipertenzija i dojenje


hipertenzija i dojenje

Ispitivan je međuodnos između dojenja i rizika arterijske hipertenzije u gotovo 56 američkih majki koje su bile uključene u dugotrajnu studiju Nurses Health Study II. Prosječno vrijeme praćenja bilo je 14 godina, a u oko žena nađena je arterijska hipertenzija.

U obzir su uzeti i faktori poput prehrane, tjelovježbe i pušenja, navodi se u izviješću American Journal of Epidemiology.

hipertenzija i dojenje

Koautor studije dr Alison M. Stuebe sa Sveučilišta Sjeverna Karolina, kaže da je moguće da postoje i drugi faktori koji sudjeluju u nastanku visokog tlaka u žena koje ne doje, ali s druge strane, sigurno je da dojenje ima direktan učinak.

Istraživanja na životinjama pokazala su da oksitocin, hormon važan u dojenju, ima izravan utjecaj na krvni tlak.

hipertenzija i dojenje

Poznato je i da žene koje doje imaju niži tlak hipertenzija i dojenje nakon dojenja. Stuebe je istaknula da bi "uklanjanje zapreka ženama koje doje moglo biti važno za njihovo kasnije zdravlje tijekom života.

hipertenzija i dojenje

Svjetska zdravstvena organizacija potiče bolnice da promiču dojenje putem "bolnica-prijatelja djece", da se djeca ne hrane ničim doli majčinim mlijekom, da se ne koriste dude varalice i da se majkama omogući 24 sata biti uz svoje dijete. Stuebe smatra da bi podrška trebala biti pružena i organiziranjem savjetovališta za uspješnije dojenje, stankama za dojenje tijekom posla i ostajanjem na rodiljnom dopustu tijekom dojenja djeteta.