Hipertenzija i letove na zrakoplovima, Our story of rape and reconciliation | Thordis Elva and Tom Stranger (Veljača 2020).


Kako bi šum mogao uzrokovati zdravstvene probleme?

Članak Ako je iz nekog razloga ovlaštenje izdano na kraće razdoblje, Ministarstvo će zahtijevati minimalno pet obavljenih liječničkih pregleda za određenu kategoriju zdravstvene sposobnosti godišnje. Uz navedeni broj liječničkih pregleda AME mora u periodu valjanosti ovlaštenja završiti i obuku za obnavljanje znanja iz područja zrakoplovne medicine.

hipertenzija i letove na zrakoplovima nestabilna hipertenzija

Članovi liječničkog povjerenstva prvog stupnja Članak Osnovna, napredna i obuka za obnavljanje znanja iz zrakoplovne medicine, te zrakoplovna psihologija Članak Osnovnu obuku moraju završiti AME u pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja za kategorije hipertenzija i letove na zrakoplovima, 2, 3, 4 i 5 zdravstvene sposobnosti.

Posjedovanje Potvrde o završenoj osnovnoj obuci ne daje pravo za obavljanje pregleda zrakoplovnog i drugog osoblja čija se zdravstvena sposobnost utvrđuje prema odredbama ovoga Pravilnika.

hipertenzija i letove na zrakoplovima pritisak na srce

Naprednu obuku moraju završiti AME za kategorije 1 i 3 zdravstvene sposobnosti. Posjedovanje Potvrde o završenoj naprednoj obuci ne daje pravo za obavljanje pregleda zrakoplovnog i drugog osoblja čija se zdravstvena sposobnost utvrđuje hipertenzija i letove na zrakoplovima odredbama ovoga Pravilnika. Određen broj sati pohađanja znanstvenih sastanaka, kongresa i iskustva stečenog u pilotskoj kabini, Ministarstvo može priznati u skladu s Dodatkom 5, poglavlje C, točka 2.

hipertenzija i letove na zrakoplovima profil kod pacijenata s hipertenzijom

Pod odobrenjem Ministarstva podrazumijeva se odobrenje predavača, sadržaja obuke i termin održavanja. Izgled Potvrde o završenoj obuci definiran je u Dodatku 6, Medicinski dokument broj 15 ovoga Pravilnika. Imatelj Svjedodžbe obvezan je pristupiti liječničkom pregledu kako odredi liječničko povjerenstvo drugog stupnja.

U protivnom, Svjedodžbe će se ukinuti.

Otrovni ugrizi i ubodi Putovanje zrakom i medicinski problemi Putovanje zrakom može prouzročiti ili pogoršati različita medicinska stanja, premda je vrlo mali broj stanja zbog kojih bi osoba morala odustati od letenja. Stanja koja mogu odvratiti osobu od letenja su pneumotoraks, oštećenje pluća tuberkulozom, bolesti koje bi se mogle prenijeti na druge putnike i stanja u kojima bi čak i malo širenje zraka moglo oštetiti tkiva, kao što je kirurški zahvat na crijevima unutar prethodnih 10 dana. U nekim stanjima treba planirati i provesti mjere opreza prije leta.

Svjedodžba kategorije 1 i 2 zdravstvene sposobnosti Članak Svjedodžba, Obrazac broj 1 izdaje se zrakoplovnom osoblju iz članka Upis ograničenja u Svjedodžbu ili dozvolu zrakoplovnog osoblja definiran je u Dodatku 6, Medicinski dokument broj 9 ovoga Pravilnika. Predsjednik liječničkog crni papar hipertenzija će Svjedodžbu spremiti u osobni karton dosje imatelja Svjedodžbe. Ministarstvo će informaciju o odbijanju učiniti dostupnom drugim državama članicama JAA, s time da medicinska dokumentacija ostaje strogo povjerljiva i neće se izdati bez pristanka kandidata.

hipertenzija i letove na zrakoplovima visoki krvni tlak

Svjedodžba kategorije 3 zdravstvene sposobnosti Članak Kandidatu koji udovoljava zahtjevima izdaje se Svjedodžba na Medicinskom obrascu broj 2 iz Dodatka 7. Svjedodžba kategorije 4 zdravstvene sposobnosti Članak Kandidatu koji udovoljava propisanim zahtjevima izdaje se Svjedodžba na Medicinskom obrascu broj 2 iz Dodatka 7 ovoga Pravilnika.

OTVORENI STUDIO - Saznajte koliki je vaš krvni tlak!

Svjedodžba kategorije 5 zdravstvene sposobnosti Članak