Hipertenzija upotreba pilula


Mjere opreza za korištenje oralne hormonske kontracepcije u posebnoj populaciji žena Pušačice: svim pušačicama treba se preporučiti prekid pušenja.

U svih pušačica povišen je rizik za kardiovaskularne bolesti. U mladih žena taj je rizik nizak, ali je nakon Adolescentice: medicinski i socijalni rizici neplanirane trudnoće nadmašuju rizik od uzimanja OHK, iako su ciklusi još nepravilni.

Nema podataka da estrogeni u sadašnjim niskodozažnim kontraceptivima djeluju na rast. U adolescentica koje su još seksualno neaktivne OHK se rabi za reguliranje nepravilnih ciklusa i dismenoreju 2. Žene starije od 35 godina: u zdravih žena starijih hipertenzija upotreba pilula 35 godina i nepušačica dobrobit upotrebe OHK najčešće nadmašuje rizik te se OHK može uzimati do menopauze. Dobrobit se sastoji od prevencije ovarijskog i endometrijskog karcinoma, bolje očuvane mineralne gustoće kostiju te smanjenih klimakteričnih tegoba.

Puerperij i laktacija: žene koje ne doje i nemaju drugih kontraindikacija mogu uzimati OHK tjedna nakon poroda. U žena koje doje OHK može smanjiti količinu i kvalitetu mlijeka u puerperiju.

Najčitanije

OHK se može dati šest tjedana nakon poroda, kad je već dobro uspostavljeno dojenje. Danas se u tu svrhu najčešće rabi kontracepcija samim gestagenima koja ne djeluje na produkciju mlijeka. Obiteljska anamneza za kardiovaskularne i tromboembolijske bolesti: ako postoje podaci o srčanom infarktu ili ishemičnom moždanom udaru u oca prije Idiopatska tromboembolijska bolest zahtijeva ispitivanje na deficit antitrombin III, protein C ili protein S, mutaciju faktora V Leiden te lupus antikoagulant faktora.

Predviđeni veći kirurški zahvati: preporuka da se hormonska kontracepcija prekine četiri tjedna prije većeg kirurškog zahvata temelji se na upotrebi visokodozažne OHK 3.

Vrijednosti krvnog tlaka mogu se razlikovati tijekom dana. Mijenja se nakon vježbanja, odmora, kada osjećate bol, kada ste pod stresom ili ljuti. Povremene visoke vrijednosti krvnog tlaka ne znače da imate hipertenziju. Tek kada Vam je tlak stalno visok znači da imate hipertenziju ili ako slučajnim mjerenjem otkrijete da je sistolički tlak viši od mmHg, a niste prije toga bili fizički aktivni.

Danas postoje različita mišljenja o tomu trebaju li žene ili ne trebaju prekinuti s hormonskom kontracepcijom prije predviđenoga većeg operativnog zahvata. Ako je riječ o zahvatu koji ograničava fizičku aktivnost ili dovodi do imobilizacije, ili je razlog maligni proces, razumno je prekinuti OHK. Postojeće bolesti i davanje oralne hormonske kontracepcije U žena kod kojih postoje neke bolesti važno je procijeniti je li rizik od trudnoće veći od rizika koji je povezan s upotrebom OHK.

Hipertenzija: žene koje boluju od hipertenzije, a inače su zdrave, a krvni tlak im je dobro reguliran lijekovima, mogu uzimati OHK. Ako hipertenzija nije regulirana, kontracepcija je zabranjena 4.

Izljevi bijesa kod djece: Što bi trebali, a što nikako ne smijete raditi kada dođe do tantruma Povišen krvni tlak je glavni faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti a od njega pati od 30 - 40 posto opće populacije Prvi susret dijagnozom povišenog arterijskog tlaka najčešće na pacijenta ne ostavlja preveliki utisak. Glavni razlog je taj što se on najčešće otkriva slučajno, a simptomi bolesti gotovo da i ne postoje, tek se poneko žali na zatiljne glavobolje, nesvjesticu, zujanje u ušima, nestabilnost pri hodu, bol u prsištu, nedostatak zrakaosjećaj ubrzanog ili nepravilnog rada srca. Dražen Šebetićkardiolog. Arterijska hipertenzija je populacijska bolest i prate ju brojna pitanja, nedoumice ili predrasude koje grublje možemo nazvati mitovima. Ovo su neki od najčešćih; 1.

Hiperlipidemija: hiperlipidemija je rizičan čimbenik za aterosklerozu. Novije epidemiološke studije pokazuju da hipertenzija upotreba pilula treće generacije norgestimat, desogestel i gestoden popravljaju profil lipida HDL, LDL te tako smanjuju rizik srčanog infarkta u nepušačica 5. Diabetes mellitus: ne postoje podaci da OHK pogoršava šećernu bolest tipa 1 i tipa 2, ako je bolest bez vaskularnih komplikacija. Uspješna prevencija trudnoće premašuje mali rizik vaskularnih komplikacija u dijabetičarki koje su inače zdrave i čiji je dijabetes dobro reguliran.

Kako se mjeri krvni tlak?

Gestacijski dijabetes: gestacijski dijabetes nije kontraindikacija za OHK 7. Potrebna je jednom na godinu kontrola glukoze u krvi natašte. Pretilost: niskodozažnu kontracepciju mogu uzimati debele žena koje su inače zdrave.

Liječenje hipertenzije

Bolesti jetre: ciroza i prije preboljeli hepatitis nisu kontraindikacije za kontracepciju. OHK se ne bi smjela rabiti kod aktivne bolesti jetre ili u žena koje boluju od benignih ili malignih tumora jetre 1.

hipertenzija lijek za jedan dan

Ako su jetreni enzimi urednih vrijednosti, Hipertenzija upotreba pilula se može davati. Žučni kamenci: uzimanje OHK nije povezano s nastankom žučnih kamenaca, iako se može ubrzati pojava simptoma ako su postojali otprije. Miomi: nema kontraindikacije za uptrebu niskodozažne OHK. U studiji Nurses health study nije nađen smanjen niti povećan rizik od mioma.

hipertenzija zabranjeno namirnice

Niskodozažna OHK u žena s miomima ne stimulira njihov rast, a smanjuje menstruacijsko krvarenje 8. Benigni tumori dojke: benigni tumori dojke nisu kontraindikacija za upotrebu OHK. Epilepsija: OHK mogu uzimati i bolesnice s epilepsijom. Mora se samo voditi računa o vrsti lijekova koje bolesnica uzima u liječenju osnovne bolesti jer neki od njih umanjuju učinkovitost OHK.

Antiepileptici mogu imati teratogene efekte, stoga je potreba za kontracepcijom u tih žena vrlo važna. Glavobolje: neke žene s glavoboljom uzimanjem OHK osjećaju poboljšanje, dok neke u razdoblju neuzimanja kontracepcije imaju hipertenzija upotreba pilula glavobolje — u njih se preporuča preskočiti "pill free week". Migrene su često povezane s povećanim rizikom hipertenzija upotreba pilula ishemičnog moždanog udara, a rizik je što znači da stupanj hipertenzije 1- 2 viši ako postoji hipertenzija, aura, neurološki ispadi ili su pušačice.

Tada se OHK ne smije rabiti jer se rizik od ishemičnog udara povećava za dva do tri puta 9, Enterokolitis: apsorpcija oralnih kontraceptiva nije odgovarajuća kod proljeva, pa se tada mora uzimati dodatna kontracepcija.

najbolji caj protiv visokog pritiska

Ulcerozni kolitis: žene s tom bolešću mogu uzimati OHK jer se lijek apsorbira najviše u tankom crijevu 2. Sistemski lupus erythematosus: kod SLE korištenje kontracepcije s estrogenima može pogoršati vaskularne komplikacije, pa je ta vrsta kontracepcije kontraindicirana Srpasta anemija: žene sa srpastom anemijom mogu upotrebljavati OHK, hipertenzija upotreba pilula rizik od tromboze je teoretski.

WHO kategorija 4 (kontraindikacije za korištenje oralne hormonske kontracepcije)

Srčane greške: kod dekompenziranih srčanih grešaka ili kad postoji predispozicija za trombozu OHK je kontraindicirana.

Prolaktinom: niskodozažna OHK može se rabiti kod mikroadenoma hipofize, bez straha za rast tumora 2. Interakcije oralnih hormonskih kontraceptiva s lijekovima Lijekovi koji induciraju jetrene enzime hipertenzija upotreba pilula koncentraciju estrogena i gestagena u serumu u žena koje rabe OHK. Smanjujući učinkovitost terapije, povisuju rizik od neplanirane trudnoće. Interakcija s lijekovima može nastati pri apsorpciji, vezivanju na serumske proteine, vezivanju na receptore ili u metabolizmu jetre 1, 7.

Lijekovi koji uzrokuju neučinkovitost oralne hormonske kontracepcije Antiepileptici koji induciraju hepatičke enzime umanjuju razinu hormonskih kontraceptiva u serumu i do 40 posto te tako povećavaju rizik od neplanirane trudnoće.

Sekundarna hipertenzija

Ti su lijekovi: karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, primidon, etosuksimid i troglitazon. Mogućnost da i neki antibiotici umanjuju učinkovitost OHK često je sporadično objavljivana, ali je statistički potvrđeno jedino za rifampicin i griseofulvin. Ako se primjenjuje hormonska oralna kontracepcija sa spomenutim lijekovima, potrebno je ženama preporučiti korištenje kondoma.

Lijekovi čiji učinak pojačava oralna hormonska kontracepcija Kortikosteroidi, teofilin, alprazolam, klordiazepoksid, diazepam, nitrazepam, triazolam, hipertenzija upotreba pilula, propranolol. Lijekovi čiji učinak smanjuje oralna hormonska kontracepcija Imipramin, acetaminofen, acetilsalicilna kiselina Zaključak Hormonska oralna kontracepcija OHK  ne djeluje štetno na zdravlje žene i učinkovita je kontraceptivna metoda ako se vodi računa o: izboru žena uvažavajući čimbenike rizika uporabi niskodozažnih preparata Literatura: Cerel-Suhl S, Yeager B.

Update on Oral Contraceptive Pills. Am Fam Physician. Oral contraception. U: Mitchell CW, ed. A Clinical Guide for Contraception. Hormonal Contraception. Low-dose oral contraception and blood pressure in women with a past history of elevated blood presure. The effects of different formulations of oral contraceptive agents on lipid hipertenzija upotreba pilula carbohydrate metabolism.

Secondary causes of hyperlipidemia. Contraception in diabetic women.

Lečenje Terapeutski pristup sekundarnoj hipetenziji obično zahteva ordiniranje medikamentozne terapije kao i promenu načina životnih navika u cilju održavanja normalnih vrednosti krvnog pritiska.

An Update on health Benefits and Risks. The Risk of Oral Contraceptive Pilss. Influence of oral contraceptive therapy on the activity of systemic lupus erythematosus. Antibiotics and Oral Contraceptive Failure. BMJ ; Dickinson B. Summary of drug interactions with oral contraceptives. The effect of antibiotics on the efficacy of orasl contraceptives: a controversy revisited. Oral contraceptive drug interactions: important considerations.

South Med J.