Metformin i hipertenzija


Metformin - prva linija liječenja u terapiji šećerne bolesti tipa 2 Marija Antonija Prlenda, mag.

hipertenzija, ishemijska tipa

Pacijenti metformin i hipertenzija je propisan drugi oralni antidijabetik umjesto metformina u prvoj liniji liječenja u terpiji šećerne bolesti tip 2 češće trebaju dodatnu terapiju, pokazala je retrospetivna studija u časopisu JAMA Internal Medicine.

Kod pacijenata koji su uzimali metformin uočena je manja učestalost uzimanja drugog oralnog antidijabetika ili inzulina nego kod pacijenata koji su terapiju započeli antidijabetikom iz druge skupine.

hipertenzija 1 stupanj, korak 1 stupanj

Upotrebom podataka iz zdravstvenog osiguranja analizirano je preko Tijekom praćenja u trajanju više od godine dana, kod pacijenata koji su uzimali metformin uočena je manja učestalost uzimanja drugog oralnog antidijabetika ili inzulina nego kod pacijenata koji su terapiju započeli antidijabetikom iz druge skupine.

Također, u usporedbi s metforminom, drugi lijekovi nisu smanjivali rizik za veće kardiovaskularne probleme — dapače, sulfonilureje su bile povezane s većim kardiovaskularnim rizikom.

muški 36 godina, hipertenzija

Prema tome, metformin se pokazao kao najbolji lijek za prvu liniju liječenja u terapiji šećerne bolesti tip 2.