Mjerenje ili mjerenje


korak 3 invalidnosti rizika hipertenzije 4 srednji arterijski tlak map

Načini mjerenja[ uredi VE uredi ] Mjerne metode ili načini mjerenja mogu biti neposredni izravni i posredni neizravni. U neposrednom mjerenju mjerni rezultat se dobiva uspoređivanjem mjernog predmeta sa poznatom mjernom veličinom uz pomoć mjernog instrumenta.

M02 - MULTIMETAR Merenje otpornosti

Mjerni rezultat se samo očita sa mjernog instrumenta. U posrednom mjerenju mjerni se rezultat dobiva izračunom dviju ili više izmjerenih veličina. Pogreška mjerenja je odstupanje mjernog rezultata u odnosu na pretpostavljene nikad promijenjive vrijednosti mjerne jedinice, odnosno mjere.

lijek za hipertenziju mikardis broj osoba s hipertenzijom

Pogreške koje se javljaju pri mjerenju mogu se odrediti kao: grube pogreške nepažnja ispitivanja, manjkavo znanje ispitivača, neprimjenjeno izabrana oprema ili njeno korištenje, površno opažanje ili računanjesustavne pogreške pogreške mjerne metode i opreme, pogreške uslijed osobnih i vanjskih mjerenje ili mjerenje slučajne pogreške promjene osobina mjerenje ili mjerenje ili mjerenog predmeta, promjene uplivnih veličina, paralaksa Podrobniji članak o temi: Tolerancija dužinskih mjera Tolerancija dužinskih mjera nastaje sistematiziranim podacima o veličini dopuštenih odstupanja prilagođenih potrebama funkcionalnosti strojeva i mogućnostima ekonomične izrade i kontrole, sadržani su u standardiziranom sistemu mjernih tolerancija.

Nazivna mjera Di, di je određena zahtijevana mjera cjelobrojna ili decimalnana čijoj se osnovi određuju granične mjere, određene s gornjim i donjim odstupanjem. Gornja granična mjera Dmax, dmax je najveća dopuštena granica mjere, a donja granična mjera Dmin, dmin najmanja dopuštena granica, između kojih, uključno s njima samima, se mora nalaziti stvarna mjera D, d strojnog dijela.

nizak pritisak u menopauzi dijeta na hipertenziju

Razlika između gornjeg i donjeg graničnog odstupanja naziva se mjerna tolerancija TD, Tdili ukratko tolerancija, mjerenje ili mjerenje jednaka je također razlici gornje i donje granične mjere. Tolerancija je apsolutna vrijednost i zbog toga je bez predznaka.

liječenje hipertenzije concor kor hipertonija 2 faza 2 stupnja

Gornje odstupanje je algebarska razlika između gornje granične mjere i pripadajuće nazivne mjere i označava se slovima ES za vanjske mjere i es za unutrašnje mjere. Donje odstupanje je algebarska razlika između donje granične mjere i pripadajuće nazivne mjere, a označuje se slovima EI za unutrašnje mjere i ei za vanjske mjere. Nul-linija je, pri grafičkom prikazivanju graničnih mjera i dosjeda crta, koja označava nazivnu mjeru, i od koje mjerimo odstupanje.

može roditi ako hipertenzija hipertenzija kasalligini davolash

Stvarno odstupanje je algebarska razlika između stvarne izmjerene mjere i nazivne mjere, i mora se nalaziti između gornjeg i donjeg odstupanja, uključujući i njih.