Mr dijagnoza hipertenzije. Dijagnosticiranje hipertenzije / Hipertenzija (povišeni krvni tlak) / Centri A-Z - manastirea-crasna.com


mr dijagnoza hipertenzije

Dijagnoza Hipertenzije Mr. Prvi korak u otkrivanju hipertenzije obično predstavlja mjerenje pritiska u ljekarskoj ordinaciji. Pri mjerenju pritiska je važno da se pacijent osjeća udobno, da je što više opušten, da ne osjeća bolove itd. Naime, svaki podražaj bol, stres, strah i slično dovodi do povišenja krvnog pritiska i može dati lažno pozitivne vrijednosti.

Važnost redovitih kardioloških pregleda bolesnika sa arterijskom hipertenzijom kod kardiologa

Također, ukoliko se pacijent javlja ljekaru sa simptomima hipertenzivne krize, obično se dijagnoza postavlja odmah. Ukoliko se izmjere vrijednosti veće od normalnih tj.

mr dijagnoza hipertenzije

Idealan način da se dijagnoza kod takvih pacijenata potvrdi ili isključi je da se uradi satno praćenje pritiska Holter krvnog pritiska koji daje najpouzdaniji uvid u pravo stanje krvnog pritiska. Ukoliko to nije moguće izvesti, pacijentu se savjetuje da u kućnim uslovima povremeno mjeri pritisak na pouzdanom tlakomjeru, da izmjerene vrijednosti zapisuje, te predoči ljekaru na uvid na kontrolnom pregledu. Ukoliko pacijent nema pouzdan tlakomjer, ili ne mr dijagnoza hipertenzije vršiti precizno mjerenje, za konačno postavljanje dijagnoze mogu se vršiti periodična mjerenja kod nadležnog ljekara, što je još uvijek najčešći iako ne i najbolji način postavljanja dijagnoze.

mr dijagnoza hipertenzije

Problem s ovim načinom mjerenja je u tome što daje najviše lažno pozitivnih vrijednosti tj. Da bi se dobile što tačnije vrijednosti mjerenja potrebno je slijediti upute o pravilnom mjerenju krvnog pritiska. Detaljan algoritam dijagnozi hipertenzije možete pogledati na slici 1.

mr dijagnoza hipertenzije