Novi načini obrade hipertenzije, Rezistentna arterijska hipertenzija


Zbog toga što su sekundarni oblici hipertenzije rijetki a pretrage dugotrajne i skupe, samo bolesnici sa kliničkom sumnjom trebaju biti podvrgnuti probiru.

novi načini obrade hipertenzije

U posljednjih nekoliko godina neki novi aspekti dobili su na važnosti u vezi ovog probira. To se posebno odnosi na satno ambulatno mjerenje krvnog tlaka ABPM za koje postoji sve više dokaza da igra središnju ulogu u dijelu obrade bolesnika sa sumnjom na sekundarnu hipertenziju.

novi načini obrade hipertenzije

Štoviše, opstruktivna apneja u spavanju OSA je prepoznata kao jedan od najčešćih uzroka ove bolesti. Konačno, uvođenje postupka renalne denervacije pomoću katetera za liječenje bolesnika sa rezistentnom hipertenzijom RH dramatično je povećao interes i broj bolesnika kod kojih se vrši procjena stenoze bubrežnih arterija RAS.

Predstavljeni su klinički znakovi bolesnika s najčešćim uzrocima sekundarne hipertenzije. Navedene su specifične preporuke za procjenu i liječenje različitih oblika sekundarne hipertenzije.

novi načini obrade hipertenzije

Unatoč primjeni odgovarajuće lecenje visokog pritiska homeopatijom ili čak uklanjanju sekundarnih uzroka ustanovljeno je da se u dugotrajnom praćenju krvni tlak rijetko vraća na normalne vrijednosti. Takva rezidualna hipertenzija ukazuje da novi načini obrade hipertenzije bolesnici sa sekundarnom hipertenzijom istodobno imaju esencijalnu hipertenziju EH ili da je ireverzibilno remodeliranje vaskulature preuzelo mjesto.

Because secondary forms are rare and work up is time-consuming and expensive, only patients with clinical suspicion should be screened.

Život i zdravlje 2.6.2018. - Povišeni krvni tlak

In recent years, some new aspects gained importance regarding this screening. In particular, increasing evidence suggests that 24 h ambulatory blood pressure monitoring ABPM plays a central role in the work up of patients with suspected secondary hypertension.

Racionalna terapija arterijske hipertenzije Autor članka: Prim. Mislav Klobučić, dr.

Moreover, obstructive sleep apnoea OSA has been identified as one of the most frequent causes. Finally, the introduction of catheter-based renal denervation for the treatment of patients with resistant hypertension RH has dramatically increased the interest and the number of patients evaluated for renal artery stenosis RAS.

There are presented clinical clues novi načini obrade hipertenzije the most common causes of secondary hypertension.

novi načini obrade hipertenzije

Specific recommendations are given as to evaluation and treatment of various forms of secondary hypertension.

Despite appropriate therapy or even removal of the secondary cause, BP rarely ever returns to normal with long-term follow-up. Such residue hypertension indicates either that some patients with secondary hypertension also have concomitant essential hypertension EH or that irreversible vascular remodelling has taken place.

Ingrid Prkačin, prim. Patofiziologija RH povezana je s povišenom razinom aldosterona zbog čega važnu ulogu u terapiji imaju antagonisti mineralokortikoidnih receptora MRA. Denervacija bubrežnih arterija DBA radiofrekvencijom jedna je od obećavajućih novih metoda liječenja rezistentne hipertenzije RHrefraktorne na optimalno liječenje kombiniranom antihipertenzivnom terapijom koja uključuje 3 i više lijekova iz različitih antihipertenzivnih skupina, a od kojih jedan mora biti diuretik.

Ključne riječi.