Osmotski tlak zadaci. Otopine i Koligativna Svojstva


osmotski tlak zadaci

Samo pri tim uvjetima tlak para otopine ovisi samo o relativnom broju molekula otapala i broja estica otopljene tvari, a ne o njihovoj vrsti. Prolazak otapala traje dok se hidrostatski tlak ne izjednai sa silom difuzije. Tada se uspostavlja dinamika ravnotea.

osmotski tlak zadaci

Osmoza je bitna za funkcioniranje stanica Osmoza stanina membrana je polupropusna u stanici je otopina raznih soli, eera itd. Ako se stanica nalazi u otopini vie koncentracije, iz stanice izlazi voda, skvri se.

osmotski tlak zadaci

Izotonike otopine. Vant Hoffov faktor, odreuje se eksperimentalno, a pri niskim koncentracijama jednak je broju disociranih iona Molarna provodnost elektrolita Ioni u otopinama provode elektrinu struju Elektrina provodnost elektrolita, S cm-1 ovisi o: vrsti iona koncentraciji iona Molarna provodnost elektrolita, S cm2 mol-1 definira se: S cm2 mol-1 Molarna provodnost JAKIH elektrolita ne ovisi i koncentraciji te se elektroliti mogu usporeivati.

Budui osmotski tlak zadaci jakih elektrolita pri niskim koncentracijama osmotski tlak zadaci ovisi o koncentraciji, uveden je pojam molarne provodljivosti pri beskonanom razrjeenju Molarna provodnost SLABIH elektrolita slabih elektrolita ovisi o koncentraciji; vrlo je niska pri viim i srednjim koncentracijama, ali kod velikih razrjeenja naglo raste ak do vrijednosti koje imaju jaki elektroliti.

osmotski tlak zadaci

To je zbog toga to je udio disociranih molekula mali pri viim i srednjim koncentracijama, a jako poraste pri razrjeenju. Documentos semelhantes a P4 Koligativna Svojstva Otopina.