Relativní tlak. Entdecken Sie eBooks


relativní tlak

Prema tome, ondje gdje je brzina tekućine veća, tlak je manji, ondje gdje je brzina tekućine relativní tlak, tlak je veći. Na Bernoullijevoj relativní tlak osnivaju se mnoge inženjerske primjene, kao na primjer let zrakoplova : zrak struji uz gornju zakrivljenu plohu krila brže nego ispod krila, pa je tlak na donju plohu krila veći nego na gornju, što ima za posljedicu da na krila djeluje ukupna sila prema gore koja diže zrakoplov.

relativní tlak

Podrobniji članak o temi: Krvni tlak Krvni tlak je tlak krvi na relativní tlak krvnih žila. Ovisi o nekoliko čimbenika: o ukupnom obujmu krvi što ga izbacuje srceo rastegljivosti i elastičnosti krvnih žila, o stegnutosti krvnih žila.

relativní tlak

Zbog srčanih kontrakcija tlak je najviši na početku krvnog optoka u arterijamaa najniži na njegovu kraju, u venama. Kako srce izbacuje krv na mahove, arterijski tlak koleba između sistoličke i dijastoličke vrijednosti.

relativní tlak

U sistemskom krvnom optoku arterijski je tablete za visok pritisak bez recepty tijekom sistole normalno oko 16 kPa mm Hga u dijastoli oko 10,5 kPa 80 mm Hg. Razlika tih dvaju tlakova 5,5 kPa ili 40 mm Hg naziva se tlak pulsa bȉla. Srednji arterijski tlak nešto je bliži vrijednosti dijastoličkoga relativní tlak, jer dijastola traje dulje od sistole.

U završnim dijelovima arterijskoga sustava kolebanja tlaka postaju sve slabijima, pa je u kapilarama i venama krvni tlak jednolik. Na kraju venskoga sustava, na ušću gornje i donje šuplje vene u desnu pretklijetku, krvni je tlak približno 0 kPa.

relativní tlak

Ako je tlak plina Po u posudi manji od atmosferskog tlaka Pa, živa će u lijevom kraku cijevi stajati više, a u desnom niže. Da bi bila ravnoteža u presjeku A-A, moraju tlakovi s lijeve i desne strane toga presjeka biti jednaki.

S lijeve strane toga presjeka djeluje tlak Po i težina stupca tekućine h1.

relativní tlak

Stoga je s lijeve strane toga presjeka tlak: p.