Ros u hipertenzije, Iz iste kategorije


Oksidativni stres, arterijska ros u hipertenzije, visok unos soli Oxidative stress, arterial hypertension, high salt intake Sažetak Oksidativni stres je povećana razina reaktivnih kisikovih radikala.

Njegov utjecaj na organizam ovisi o vrsti oksidansa, mjestu i intenzitetu stvaranja, sastavu i djelovanju različitih antioksidanata te o sposobnosti oporavka sustava.

ros u hipertenzije

Današ- njim laboratorijskim metodama možemo izmjeriti ukupnu razinu oksidativnog stresa npr. U rutinskoj kliničkoj praksi navedene metode za određivanja razine oksidativnog stresa kod pacijenata nisu primijenjene iako bi mogle imati značenje kod praćenja terapije arterijske hipertenzije.

ros u hipertenzije

Oksidativni stres je u podlozi razvoja i održavanja arterijske hipertenzije. Primjerice istraživanja na animalnim modelima arterijske hipertenzije, kod kojih je utvrđena snižena razina angiotenzina II Ang IIpokazala su značajno povišenu produkciju ROS-a u stijenkama krvnih žila.

ros u hipertenzije

Također, supresija Ang II npr. Tjedan dana visokog unosa soli značajno smanjuje izražaj GPx4, antioksidativnog enzima, i iNOS-a, povećava lipidnu peroksidaciju mjerenju TBARS-omdovodi do značajnog porasta produkcije ROS u limfocitima iz perifernih organa, s tendencijom porasta oksidativnog stresa u leukocitima iz krvi.

ros u hipertenzije

Konzumacijom visoko slane dijete povećava se razina bazalnog unutarstaničnog ROS-a u limfocitima izoliranim iz mezenteričnih limfnih čvorova i slezene, kao i unutarstanična proizvodnja ROS-a u perifernim limfnim čvorovima nakon PMA stimulacije.

Istovremeno, ne dolazi do značajne promjene arterijskog tlaka, upućujući da NaCl narušava oksidativnu ravnotežu i izaziva poremećaj funkcije krvnih žila neovisno o arterijskom tlaku i prije njegovih promjena. Izvorni jezik.

ros u hipertenzije