Sindroma, liječenje hipertenzije i e


Sažete smjernice za prevenciju, dijagnozu i liječenje infektivnog endokarditisa Infektivni endokarditis IE težak je oblik bolesti srčanih zalistaka koja, unatoč značajnom napretku u dijagnostici i terapijskim mogućnostima, još uvijek ima lošu prognozu i visoku smrtnost.

sindroma, liječenje hipertenzije i e

IE je rijetka bolest s incidencijom u rasponu od 3 do 10 oboljelih na ljudi godišnje. Dijagnoza i liječenje U zadnjih je nekoliko godina epidemiološki profil IE izmjenjen.

sindroma, liječenje hipertenzije i e

Nekad je ta bolest zahvaćala mlađe odrasle osobe s dobro definiranom uglavnom reumatskom bolesti srčanih zalistaka, a sada IE zahvaća osobe starije životne dobi. Ovaj je trend povezan s povećanom incidencijom stafilokoka te smanjenom incidencijom oralnih streptokoka kao uzročnika Liječenje hipertenzije i e. Optimalno zbrinjavanje IE zahtijeva multidisciplinaran pristup koji uključuje kardiologa, specijalista infektivnih bolesti, a često i specijaliste drugih djelatnosti, kao i sindroma uključivanje kardiokirurga.

Dijagnoza i liječenje Klinički je tijek IE vrlo promjenljiv ovisno o uzročnom mikroorganizmu, prisutnosti ili odsutnosti preegzistentnog oštećenja srca i načinu kliničke prezentacije.

sindroma, liječenje hipertenzije i e

Atipična klinička prezentacija česta je kod starijih ili imunokompromitiranih pacijenata. Dijagnoza također može biti otežana kod pacijenata s umjetnim zaliscima ili drugim intrakardijalnim napravama te kod infektivnog endokarditisa s negativnom hemokulturom.

sindroma, liječenje hipertenzije i e

Ehokardiografija i hemokulture temelj su dijagnoze nfektivnog endokarditisa. Terapija IE počiva na kombinaciji produljene antimikrobne terapije i, kod otprilike polovice pacijenata, kirurškom odstranjenju inficiranih sindroma.

sindroma, liječenje hipertenzije i e

Produljena terapija kombinacijom baktericidnih lijekova temelj je liječenja IE. Sažete Smjernice Europskoga kardiološkog društva za prevenciju dijagnozu i liječenje infektivnog endokarditisa urednici hrvatskog izdanja: dr. Dubravko Tršinski, dr.

sindroma, liječenje hipertenzije i e

Marko Štefinčak.