Systolický tlak krve


Microlife BP AG1-20 Instruction Manual

Nastavení: formát zobrazení, datum, čas Aby přístroj fungoval správně, je nutno provést nastavení času a data. Bezprostředně po vložení baterií se přístroj po dobu 1 minuty nachází v režimu nastavení a poté se přepne do pohotovostního režimu. Do režimu nastavení se můžete kdykoliv vrátit tím, že současně stisknete a po dobu cca 2 sekund podržíte tlačítko a tlačítko M. V režimu nastavení se nejprve zobrazí možnost nastavení formátu zobrazení hodin 24 nebo 12 hodin. Pomocí tlačítka M nastavíte požadovanou hodnotu.

Pokud nyní stisknete tlačítkopřejdete k nastavení data a času.

Medisana BW 335 Handleiding

Nastavte postupně rok, měsíc, den, hodinu a minutu. Stisknutím tlačítka M můžete změnit blikající hodnotu. Pomocí tlačítka potvrdíte nastavenou hodnotu a přejdete k dalšímu nastavení.

Po nastavení minut a stisknutí tlačítka jsou všechna nastavení dokončena a přístroj se opět přepne do pohotovostního režimu. Pokud během procesu nastavení po dobu cca 1 minuty neprovedete žádnou volbu, přepne se přístroj automaticky do pohotovostního režimu.

liječenje hipertenzije concor kor

Při výměně baterií se údaje ztratí a musí se znovu nastavit. Měřič krevního tlaku BU Ÿ Přístroj je určen jen k soukromému využití.

čaj od hipertenzije

Pokud byste měli pochybnosti ohledně zdravotního stavu, před použitím si promluvte se svým lékařem. Ÿ Přístroj používejte systolický tlak krve v souladu s jeho určením a podle jeho návodu k použití. Při použití v rozporu s určením zaniká nárok na záruku. Ÿ Přístroj se nesmí používat ke kontrole srdeční frekvence kardiostimulátoru. Ÿ Mnoho opakovaných měření krevního tlaku může vést k nežádoucím vedlejším účinkům, např. Ÿ Měření krevního tlaku - zejména při časté aplikaci - může na pokožce dočasně zanechat stopy po použití.

RIŽA kruh monsunske Azije

V ojedinělých případech mohou být rizik od hipertenzije stopy viditelné i několik dní.

Pro bližší informace popř. Ÿ Poruchy srdečního rytmu, resp. Při měření pomocí oscilometrických tlakoměrů to může vést k problémům se záznamem správné hodnoty měření.

Medisana BU 535 Handleiding

Tento přístroj je elektronicky vybaven tak, že pozná nepravidelný srdeční tep a indikuje tuto skutečnost symbolem na displeji. V takovém případě kontaktujte svého lékaře.

Akupresurní body na tlak, imunitu a oběhový systém

Ÿ Stejně jako u všech ostatních oscilometrických měřičů krevního tlaku mohou určité zdravotní stavy vést k nepřesným výsledkům měření. K takovým stavům patří mimo jiné: poruchy srdečního rytmu, slabý krevní tlak, poruchy prokrvení, šokové stavy, diabetes, těhotenství, preeklampsie atd.

Použití přístroje proto předem konzultujte se svým lékařem.

Uvolněte manžetu a sejměte ji z paže. Ÿ Rozpoznání arytmie nenahrazuje profesionální vyšetření srdce. Ÿ Tento přístroj není vhodný pro lékařskou diagnózu. Naměřené hodnoty slouží výhradně jako referenční informace.

  1. Od 50 let výše má příliš vysoké hodnoty krevního tlaku v podstatě každý druhý z nás.
  2. Hipertenzija i kronični pijelonefritis na
  3. Выходила только абракадабра.
  4. Komissatsiya za hipertenziju
  5. PPT - RIŽA kruh monsunske Azije PowerPoint Presentation, free download - ID

Informujte se u svého lékaře systolický tlak krve léčbu a léky, které potřebujete. Použití přístroje u starších dětí konzultujte s lékařem.

ekg srca hipertenzije

Manžetu přikládejte pouze na horní část levé paže. Ÿ Kontaktujte lékaře před použitím přístroje, pokud: Ÿ Manžetu nepřikládejte přes oděv. Může to vést k nepřesným výsledkům měření nebo k poraněním!

léčba hypertenze za speciálních okolností - Medicína pro praxi

Ÿ Pokud byl přístroj skladován v chladu, měl by se před použitím nějaký čas aklimatizovat při pokojové teplotě. Ÿ Přístroj chraňte před vlhkostí.

povijest bolesti propedeutika hipertenzija

Pokud by do přístroje vnikla tekutina, musí se baterie ihned vyjmout a přístroj nadále nepoužívejte. V tomto případě se spojte s prodejcem nebo nás informujte přímo.

fluoksetin hipertenzije

Ÿ Děti tento přístroj nesmí používat. Lékařské produkty nejsou hračka! Opravy nechejte provést pouze v autorizovaném servisu.

Denne fuldautomatiske elektroniske blodtryksmåler er beregnet til at måle blodtryk derhjemme. Der er tale om et ikke-invasivt blodtryksmålesystem til måling af det diastoliske og systoliske blodtryk og puls på voksne ved hjælp af den oscillometriske teknik og en manchet, der skal lægges om håndleddet. Spørg din læge, hvis du ønsker at bruge apparatet på ældre børn.

Ÿ Manžetu neohýbejte ani nepřehýbejte a netahejte ji přes ostré hrany. Ÿ Do otvorů přístroje nevsouvejte žádné předměty a tlačítka nestlačujte silou nebo pomocí špičatých předmětů, protože by se přístroj mohl poškodit. Ÿ Přístroj smí být používán pouze za podmínek okolního prostředí uvedených v "technických údajích", protože v opačném případě budou indikovány nepřesné výsledky měření. Následkem mohou být systolický tlak krve funkcí nebo nesprávné naměřené hodnoty.

Ÿ Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.