Tlak fizika 7. 3.1 O tlaku općenito


Forum Video Svakodnevno smo u prilici čuti riječ tlak.

proizvodi popis za hipertenziju hipertenzija suvremena sredstva

U meteorološkim prognozama govori se o tlaku zraka, o područjima višeg i nižeg tlaka, kod liječnika se govori o krvnom tlaku, a često možemo čuti da se stanari zgrada žale na tlak u cijevima vodovoda. Tlak nastaje djelovanjem pritisne sile na površinu. Stojimo li na pijesku ili snijegu propadamo tlak fizika 7 njega zbog tlaka koji je posljedica djelovanja naše težine na površinu koju određuju naša stopala.

koja je dijeta za hipertenziju 10 umjesto soli u hipertenzije

Što je pritisna sila veća Pokus 1veći je i tlak, a što je pritisna sila manja, bit će manji i tlak. Tlak ovisi i o ploštini površine na koju sila djeluje Pokus 2.

tretiranje upale pluća u hipertenzije vezbe za visok pritisak

Ako je ploština manja, tlak je veći, a ako je ploština veća, tlak je manji. Tlak je razmjeran pritisnoj sili koja djeluje na neku površinu, a obrnuto razmjeran ploštini te površine.

Jelajahi eBook

Tlak se označava malim slovom p i jednak je kvocijentu pritisne sile i ploštine površine na koju djeluje sila: Mjerna jedinica za tlak je njutn po kvadratnom metru, a naziva se paskal i označava sa Pa. Naziv je dobila tlak fizika 7 čast francuskom fizičaru Pascalu. Tlak od jednog paskala prouzroči sila od jednog njutna djelujući na površinu ploštine jednog kvadratnog metra.

liječenje hipertenzije radi hipertenzija bolovima stopala

Paskal je mala mjerna jedinica pa se često koriste veće jedinice za tlak kao kilopaskal, hektopaskal, milibar i bar. Najstarija mjerna jedinica za tlak je milimetar stupca žive. Tlak se mjeri pomoću tlakomjera i barometra.

TLAK 1