To renovaskularnu hipertenziju, Renovaskularna hipertenzija - CentarZdravlja


to renovaskularnu hipertenziju kafa podize ili spusta pritisak

Renovaskularna hipertenzija je sekundarna hipertenzija izazvana okluzionom bolešću glavnih renalnih arterija ili njihovih grana. Ređi uzroci su aortoarteritis, traumatska aneurizma, mane u razvoju bubrežne arterije, kompresija ciste, tumora ili hematoma, embolije ili tromboze renalne arterije.

to renovaskularnu hipertenziju uzroci prijelaza od hipertenzije, hipotenzije

Klinička slika Bolesnici koji imaju renovaskularnu hipertenziju u poređenju sa bolesnicima sa esencijalnom hipertenzijom imaju kraće trajanje hipertenzije, oskudniju porodičnu anamnezu i težu retinopatiju.

Kliničke karakteristike koje odvajaju pacijente sa renovaskularnom hipertenzijom jesu: teška hipertenzija — dijastolni krvni pritisak veći od mmHg; neočekivana hipertenzija — javlja se pre puberteta to renovaskularnu hipertenziju posle pedesete godine života ili koja je kratkog trajanja sa brzom progresijom od blage do teške; kardiovaskularna bolest — bolest koronarnih arterija, infarkt miokardamoždani udar ili bolest perifernih krvnih sudova; rezistentna hipertenzija — neosetljiva na standardnu terapiju i šum u gornjem abdomenu.

Dijagnoza Postavlja se na osnovu anamneze, to renovaskularnu hipertenziju slike, laboratorijskih nalaza, objektivnog pregleda, intravenske urografije, radiorenograma, angiografije, renalne arteriografije.

to renovaskularnu hipertenziju infuzijama liječenju hipertenzije

Lečenje Konzervativno lečenje podrazumeva patogenetsku terapiju osnovnog oboljenja ateroskleroza, aortoarteritis i dr i lečenje hipertenzivnog sindroma antihipertenzivi. Kada je operacija moguća i kada se može izvesti, obavezno je treba uraditi, naročito kod mlađih bolesnika perkutana transluminalna angioplastika, rekonstruktivna operacija.

to renovaskularnu hipertenziju mišljenja lijekova za hipertenziju