Uloga sestre u prevenciji hipertenzije, Uloga medicinske sestre u prevenciji hipertenzije


Arterijska hipertenzija obilježena je opetovano registriranim visokim vrijednostima krvnog tlaka u raznim okolnostima najmanje tijekom jednoga tjedna.

2- hipertenzija minuta liječenje

Cilj ovog rada bio je ispitati znanje o arterijskoj hipertenziji te učestalost samokontrole krvnog tlaka osoba oboljelih od arterijske uloga sestre u prevenciji hipertenzije u ordinaciji obiteljske medicine Doma zdravlja Samobor. Istraživanje je obuhvatilo uzorak od ispitanika različite dobi, od Za svrhu istraživanja konstruiran je anonimni anketni upitnik koji sadrži 21 pitanje. Prema rezultatima, većina ispitanika redovno pije terapiju, zna što je arterijska hipertenzija, koje su njezine posljedice kod ne uzimanja terapije, koji su rizični faktori za obolijevanje.

hipertenzija i asd frakcije 2

Također, većina ispitanika znala je koja je normalna vrijednost krvnog tlaka te tvrde da su dovoljno educirani od strane liječnika i medicinske sestre obiteljske medicine, ali da je svakako potrebno poraditi na prevenciji arterijske hipertenzije. Rezultati su izraženi u postocima, pojedinačno prema traženim varijablama.

toksični hipertenzija

Svaka varijabla je prikazana grafičkim prikazom ili tablicom. Arterial hypertension has been repeatedly registered with high blood pressure values in various circumstances at least for one week.

Maryn McKenna: What do we do when antibiotics don’t work any more?

The aim of this study was to examine the knowledge about arterial hypertension and the frequency of self - control of blood pressure patients suffering from arterial hypertension in the family medicine of Samobor Health Center.

The study included a sample of subjects of different ages, 40 to 90 years of age. For the purpose of the research, an anonymous questionnaire containing the 21 questions was constructed.

hipertenzija u novorođenih flexors

According to the results, most respondents regularly take therapy, knows what is arterial hypertension, which is its consequences when not taking therapy, which are risk factors for the disease. Also, most of the respondents knew what the normal blood pressure was and claim to be well-educated by doctors and family nurses, but it is certainly necessary to work on the prevention of arterial hypertension.

Uloga bolničara u prevenciji arterijske hipertenzije Uloga bolničara u prevenciji arterijske hipertenzije Ovaj tečaj posvećen je dijagnozi i prevenciji bronhijalne astme. Tema rada kolegija je relevantna, jer je bronhijalna astma "najčešća kronična bolest u djetinjstvu" [1, str. Prirodne i geopolitičke značajke bile su razlogom da se na tom mjestu idealnom za razvoj luke i pomorstva već od davnine razvijala prometno-tranzitna uloga u povezivanju Srednje Europe s.

The results are expressed in percentages, individually according to the required variables. Each variable is represented by a graphic representation or table.

sindroma, liječenje hipertenzije i e

Ključne riječi.